De voorgeschiedenis

In dit Nummer:

 

De voorgeschiedenis

 

Project Konneweg BV, wat en hoe

 

De stand van zaken

 

De ondernemers

 

Een impressie van de nieuwe situatie

 

Download de nieuwsbrief in pdf

 

Sinds 1997 exploiteren wij aan de Konneweg 6 in Tinte een caravanstalling. Als stalling fungeerde een oude chrysanten kas. Een en ander was niet helemaal volgens de regels van het bestemmingsplan maar de gemeente Westvoorne liet ons met rust. Geleidelijk aan hebben wij de teeltruimte volledig in gebruik genomen als stalling.

Ruim 12 jaar geleden kreeg de gemeente Westvoorne de opdracht van de provincie Zuid-Holland om een einde te maken aan de illegale stallingen in voormalige agrarische bedrijven. Wij hebben dit niet afgewacht en zijn zelf met het gemeentebestuur in gesprek gegaan om te bezien of er mogelijkheden waren om tot een legale stalling te komen die bovendien een zodanige schaal had dat wij als ondernemers daar onze boterham in konden verdienen.

Het gemeentebestuur heeft ons volop de ruimte gegeven om dit te realiseren Er zijn in de afgelopen 12 jaar heel wat mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk was de conclusie dat wij alleen kans van slagen hadden als wij de stallingsactiviteiten zouden combineren met agrarische en bij voorkeur ook duurzame activiteiten.
Wij zijn toen in gesprek gegaan met de buurman die een oud kassenbedrijf naast ons had en uit deze gesprekken is een samenwerking voortgekomen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in Project Konneweg.

Project Konneweg BV, wat en hoe

Onder de verzamelnaam “Project Konneweg” worden een aantal bedrijven gerealiseerd, te weten:
- Een caravanstalling voor 1.000 caravans en 100 campers;
- Een winkel waarin accessoires en onderdelen voor caravans en campers worden verkocht;
- Een werkplaats waarin caravans en campers kunnen worden onderhouden en gerepareerd;
- Een zonnepark met 7.150 zonnepanelen dat genoeg energie opwekt voor ruim 500 gezinnen;
- Een duurzaam tuinbouwbedrijf dat tevens als leerbedrijf en voorlichtingscentrum zal fungeren;
- Een boerderijwinkel waar streekproducten zullen worden verkocht.
Bovendien wordt er op het terrein hoogstwaarschijnlijk een aardwarmteproject gerealiseerd waarmee in principe alle kassen in het tuinbouwgebied van Tinte verwarmd kunnen worden. Binnenkort zal duidelijk worden of dit project definitief door gaat.

De stand van zaken

Stalling nieuw 1Begin 2017 is het tuinbouwbedrijf gerealiseerd met de daarbij behorende schuur. In een klein gedeelte van het tuinbouwbedrijf wordt al groente e.d. geteeld en in de schuur worden al biologisch geteelde producten verkocht.
Het tuinbouwbedrijf fungeert verder op dit moment als tijdelijke stalling voor de caravans. In april van dit jaar zijn de caravans overgebracht naar de tijdelijke stalling waarna de oude stalling is gesloopt en de voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn gedaan.
Inmiddels is de bouw van de nieuwe staling gestart en naar verwachting kunnen wij medio december van dit jaar de caravans naar hun nieuwe behuizing overbrengen.
Direct nadat de caravans naar de nieuwe stalling zijn overgebracht, wordt de rest van het tuinbouwbedrijf gereed gemaakt voor het telen van producten.
Medio februari 2019 zullen de zonnepanelen op het dak van de caravanstalling energie gaan leveren.
Direct na het in gebruik nemen van de stalling wordt de boerderijwinkel, het voorlichtingscentrum en de winkel en de werkplaats van de stalling afgebouwd. Deze faciliteiten zullen in het 2e kwartaal van 2019 in gebruik genomen worden.
Het aardwarmteproject wordt naar verwachting in de 2e helft van 2019 gerealiseerd.

De ondernemers

2018 10 04Het project wordt gerealiseerd door vier ondernemers, te weten Jaap en Jan Varekamp en Richard Brokking en Rob Hoogland
Jaap en Jan Varekamp hebben hun sporen verdiend in de tuinbouw en in de retail. Jan is de trekker van het tuinbouwgedeelte van het project en was de initiatiefnemer voor het zonnepark. Jaap is de oprichter van Tuinderij Vers BV en heeft daarvoor een groentewinkel gehad. Jan heeft een tuinbouwbedrijf gehad en heeft daarnaast in verschillende andere functies in de tuinbouw zijn expertise opgedaan.
Richard en Rob exploiteren al jaren de caravanstalling. Richard is de technische man en de man die in de dagelijkse praktijk de stalling runt. Rob brengt zijn financiële expertise in en steekt Richard waar nodig de helpende hand toe.
Voor de winkel en de werkplaats van de stalling vinden gesprekken plaats met ervaren technici die het onderhoud en de reparatie gaan verzorgen en daarnaast de winkel drijven.
De boerderijwinkel en het belevingscentrum zullen vooral het terrein van Jan Varekamp zijn.

 

Een impressie van de nieuwe situatie

Impressie caravanstalling